Начало /  /  / Музеят на тютюна
Музеят на тютюна

В средата на ХІХ век Кавала се развива като един от най-значимите производители на тютюн на Балканиския полуостров, привличайки търговски интерес от Австро-Унгария, Франция, Англия, Египет и дори от САЩ. Основна причина за това е, че по време на отоманското владичество турският султан забранил на турците да отглеждат тютюн. Така отглеждането на тютюн и търговията с него скоро попаднали в ръцете на предприемчивите гърци. Пушенето скоро станало популярен навик сред гърците (и днес те са на първо място в Европа по тютюнопушене!) и търговията с тютюн процъфтяла. Благоприятствано от подходящия климат и подходящата почва околоКавала, тютюнопроизводството бързо набрало скорост и градът се превърнал в основно експортно пристанище на цяла Гърция.През втората половина на ХІХ век икономическия просперитет довел до интелектуално развитие, но същевременно и до социално разслоение, и синдикални вълнения. През 1913 г. в Кавала имало 61 фирми за призводство на тютюн, които оставили своя белег върху архитектурния облик на града. След 1930 г. обаче постепенно навлизат редица промени в технологията на преработка на тютюна и това довежда до изчезването на професията на тютюноработника и следователно до упадък на града, неразривно свързан с тютюнопроизводството.

Музеят на тютюна в Кавала е тематичен музей, който показва предмети и архивни материали, свързани с отглеждането и обработката на тютюн. Той не само показва индустриалната обработка на източен тютюн (не показвана в никой друг музей по света), но и социалната история на Кавала и останалата част на Източна Македония и Тракия. Колекцията му е много богата и включва машини, мебели, фотографии, и редки архивни документи. За занимаващите се с история на технологиите този музей е истинско съкровище, тъй като тук се показват детайлите на технологическия процес и всички артефакти в действие.

Адрес: ул. „К. Палеологос”  № 4,  65 403, Kавала

Работни дни/часове:  понеделник – петък от 9 до 14 часа.

Вход: свободен.

Тел:  +302510223344

Уеб сайт: http://www.kavalagreece.gr/en/?page_id=221